Kabelové chraničky - PVC trubky

Kabelové chraničky - PVC trubky

Mezi nejběžnější kabelové chráničky patří PVC hrdlované trubky. Používají se jako kabelové chráničky pro ochranu a vedení kabelů v energetice a telekomunikacích.

Jsou opatřeny gumovým břitovým těsněním. Zajišťují vodotěsné spoje, v případě potřeby ohybů nebo tvarovek je možné použít prvky ze sortimentu kanalizačních trubek. PVC chráničky jsou hrdlované, což umožňuje jejich snadné spojování. Vyrábějí se ve třech třídách zatížitelnosti pro různé zátěžové prostředí. Jejich spektrum použití je široké. Dají se položit volně do výkopu, zalít do betonové směsi (např. při výstavbě tunelů), nebo je lze protlačit pod vozovkou, kolejovým tělesem atd.

   

Vyrábí se extruzí z PVC, provedení trubek odpovídá normám ČSN EN 31386-24 a DIN 16875. Při požadavku na jejich pevné spojení je možno chráničky v hrdlení lepit běžným lepidlem na PVC. Pro tento případ se použijí trubky s hrdlem pro lepení.

Mezi hlavní výhody PVC chrániček patří především:

  • velmi dobrá mechanická odolnost,
  • samozhášivost (hoří jen ve styku s přímým plamenem)
  • možnost volby délky
  • vodotěsný spoj
  • minimální nároky na přípravu podkladu ve výkopu
  • možnost zpětného použití materiálu z výkopu pro zásyp
  • variabilita použití chrániček podle požadavku investora a projektanta
  • rychlá a jednoduchá instalace – napojení na systém plastových komor
  • kruhový profil chráničky umožňuje snazší zatahování instalovaných kabelů

Pro vyústění trubek kabelovodu do betonových šachet zajišťujeme zakázkovou výrobu prostupů dle počtu trubek a síly stěny šachty. Prostup je instalován na armaturu před zahájením betonáže.