Poklopy

Poklopy

Kompozitní poklopy ZEKAN a rámy z duralu slouží pro krytí přístupových bodů do tras všech druhů inženýrských sítí a to nejen v náročném a agresivním prostřed.

Poklopy Zekan jsou vyrobeny z polyuretanové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny.

Poklopy splňují nejvyšší nároky na užitné vlastnosti, estetiku a manipulaci. Vyznačují se nízkou hmotností a vysokou pevností. Nekorodují, tím je garantována dlouhá životnost bez potřeby údržby.

Duralový rám je možné osadit do všech typů ploch včetně asfaltových, kde odolá při pokládce teplotě až 300°C. Při dodržení montážního postupu poklopy Zekan spolu s rámy splňují krytí stupně IP 45 Standardní provedení poklopů je s nápisem ZEKAN a dalšími odkazy na společnost CWS, na přání zákazníka však můžeme dodat poklopy s vlastním značením (logem) a dle barevné stupnice RAL.

    

Masivní rámy k poklopům ZEKAN byly nadimenzovány tak, aby mohly být použity spolu s poklopy i v těch nejnáročnějších podmínkách. Rámy jsou jednoduše spojovány ověřeným systémem spojovacích prvků v 8 bodech a s možností fixování stavebním pojivem pro zajištění nerozebiratelnosti spoje. Konstrukce rámu umožňuje provádět sestavy poklopů dle přání zákazníka a to od nejmenšího řešení se světlostí 335 x 600 přičemž vrchní hranice není omezena a záleží jen na specifikaci dané instalace.

     

Poklopy nejsou předmětem zájmu zlodějů. Jsou vhodné do chemických a potravinářských provozů, velmi dobře odolávají působení ropných látek, 10% kyselin a louhů. Materiál pro výrobu poklopů je samozhášivý, rozměrově stabilní, s vysokou povrchovou tvrdostí, hygienicky nezávadný, tepelně izolující, nemagnetický. Poklopy je také možné opracovávat běžnými nástroji na kov.

Uzamykatelnost poklopů je ve standartním provedení řešena pomocí šroubu s metrickým závitem a závitovým pouzdrem osazeném v těle komory. Je možné zvolit provedení s klasickým šroubem M10 se šestihrannou hlavou nebo SECURITY šrouby typu TORX


POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

    

       

Kompozitní poklopy v základních třídách zatížitelnosti se využívají i při požadavcích na sjednocení dezénu poklopu při jejich osazení v zámkové dlažbě.

Použije se vyšší provedení obvodového rámu tak, aby lícoval s nerezovými vaničkami, které je možné zadláždit až dlažbou výšky 10 cm. V případě použití nižší dlažby se takováto dlažba podkládá vrstvou inertního materiálu do potřebné výšky.

ZATÍŽITELNOST KOMPOZITNÍCH POKLOPŮ ZEKAN

Rozdělení zatížitelnosti poklopů a souvisejících konstrukcí se řídí normou EN 124, která rozlišuje 6 zátěžových tříd, značeny písmeny AF. Systém kabelových komor ZEKAN umožňuje použítí 4 nejběžnějších zátěžových tříd A 15D 400.

Vhodnost použití jednotlivých typů je popsána výše zmíněnou normou. Volba dané třídy zatížitelnosti je do určité míry v kompetenci odpovědného projektanta v závislosti na konkrétních podmínkách umístění kabelové šachty. Následující obrázek slouží pouze pro základní orientaci.


 Výhody kompozitních poklopů :

 • nekradou se
 • nízká hmotnost
 • tvarová a rozměrová variabilita
 • pevnost a tuhost výrobku
 • samozhášivost
 • barevné provedení povrch dle stupnice RAL
 • možnost volby povrchu - imitace betonu, vysoký lesk nebo mat komponentu
 • povrchová tvrdost
 • hygienická nezávadnost
 • tepelný izolátor
 • nemagnetické
 • chemicky a mechanicky odolné
 • nízké náklady na údržbu
 • odolné proti počasí
 • možnost opracování běžným nářadím