Modernizace tramvajových tratí Košice

Modernizace tramvajových tratí Košice

Název investora: Město Košice

Název realizační firmy:  Eurovia SK

Období a lokalita realizace: Košice

Rok: 2017-2018

Specifikace výrobků firmy CWS s.r.o.: Kabelovody ZEKAN, PVC chráničky


Stručný popis akce:

Jendalo se o rekonstrukci všech tramvajových tratí v Košicích. Tato zakázka byla zorsáhlého rázu a dodávka kabelových komor byla 270 ks a 300 km PVC chrániček. Naši zaměstnanci byly nápomocni na Slovensku při montáži komor a ukládání celků do země.