Vstřikované výrobky

Vstřikované výrobky

Vstřikování plastů je určitý způsob tváření plastového granulátu, který je za pomoci tlakové komory vstříknuto velkou rychlostí do uzavřené dutiny kovové formy. Zde plast ztuhne a tím se vytvoří finální výrobek. Tyto výrobky se vyznačují velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností s možností vysoké reprodukovatelnosti mechanických a fyzikálních vlastností.

Ochrana svodů a stožárů pomocí krytek

Kryty plastových trubek jsou konstrukčně řešeny pro ukončení svodové nebo vývodové trubky při vyvedeném kabelu. Tímto způsobem je zamezeno zatékání vody do chráničky a následně do rozvodné skříně. Kryty odolávají venkovním povětrnostním vlivům, jsou opatřeny nerezovým upevňovacím prvkem.

Kryt vývod. plast.trubek dia. 50-63mm

Kryt vývod. plast.trubek dia. 60-90mm

             

Nátrubky

Plastové nátrubky pod izolátory jsou používány k instalaci keramických izolátorů na roubíky. Slouží jako mezikus (vložka) pro našroubování izolátoru na kovový roubík.

Nátrubek plast. pod izolátor dia. 16 mm

Nátrubek plast. pod izolátor dia. 20 mm