O společnosti CWS

Současnost a historie

Společnost CWS spol. s r.o. je výrobně-obchodní společnost, která se zabývá vývojem a výrobou především plastových produktů pro ochranu kabelů a jiných inženýrských sítí. Mezi naše největší odběratele patří firmy zabývající se výstavbou soustav distribuce elektrické energie, optických telekomunikačních sítí či zabezpečovacích a signalizačních systémů v dopravě.

Máme vlastní portfolio výrobků a využíváme naši technologii pro zakázkovou výrobu. V rámci výroby jsme schopni na základě uzavření smlouvy o dlouholeté spolupráci zajistit financování nezbytných nástrojů, organizovat dodávku vstupních materiálů, zabezpečit kooperaci a kompletaci výrobku, dále zajistit jejich uskladnění  v závislosti na specifických skladovacích podmínkách hotových výrobků.

Sídlo společnosti se nachází v Ústí nad Labem, výrobní závod se pak nachází na Vysočině v Ledči nad Sázavou s bohatou průmyslovou tradicí a s výbornou dopravní dostupností v rámci dálniční sítě.

Společnost CWS je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2009. Mezi tituly, které společnost obdržela v rámci českého podnikatelského sektoru vynikají především prestižní ocenění Firma roku Ústeckého kraje v letech 2007 a 2009 a Štika českého businessu.

Společnost CWS za poslední roky investovala významné prostředky nejen do výrobní provozovny a strojních technologií, ale i do propagace a distribuce našich produktů na zahraničních trzích. Každoročně se účastníme významných oborových veletrhů v rámci střední a východní Evropy. I díky těmto a dalším aktivitám na zahraničních trzích každým rokem významně narůstá podíl exportovaných výrobků  v celkovém objemu tržeb a to až na 40% v roce 2012.

CWS v roce 2024
2012

PVC trubky

Výroba PVC trubek byl dalším logickým krokem v upevnění pozice předního dodavatele kompletního sortimentu výrobků pro ochranu kabelů uložených v zemi.

2011

Kabelové komory ZEKAN

S využitím nejmodernější technologie tlakového lisování, byl sortiment produktů pro ochranu kabelů, rozšířen o modulární systém vysokozáťěžových kabelových komor. Tyto komory mohou při použití spojovacího vedení (PVC trubky, korugované trubky) vytvořit systém kabelovodu s opětovným přístupem, který dnes tvoří moderní prvek infrastrukturní sítě.

2010

Výrobní závod v Ledči nad Sázavou

V lednu 2010 byl pořízen výrobní areál (15.000 m2) v Ledči nad Sázavou, kraj Vysočina. Následně poté byla dne 7. 4. 2010 zahájena vlastní výroba kabelových žlabů a desek a rozšířen výrobní sortiment o další typy krycích prvků.

2009

Kabelový žlab ZEKAN s koextruzní vrstvou, tvarové díly

Bylo pokračováno ve vývoji a zlepšení užitných vlastností kabelových žlabů ZEKAN. Výsledkem této činnosti bylo víko opatřeno barevnou koextruzní vrstvou, která umožňuje barevné odlišení žlabu v závislosti na preferenci investora a zároveň zaručuje krátkodobou UV stabilitu. Program kabelových žlabů byl dále rozšířen o sortiment tvarových dílů.

2008

Vývoj speciálních produktů

CWS vyvinula na přání energetického trhu nové výrobky sloužící k instalaci v rozvodné síti.

2005

Zaváděcí list ČD

Po složitých a náročných testech by vydán ze strany SŽDC „Zaváděcí list", který povoluje použití a instalaci kabelových žlabů ZEKAN při výstavbě železničních sítí a koridorů. Pod značkou ZL 19/2009 byl v roce 2009 rozšířen o použití dalších typů kabelových žlabů ZEKAN s příslušenstvím.

1998

Kabelové desky DEKAB

V době telekomunikačního boomu v ČR se CWS stala jedním z předních dodavatelů plastových kabelových desek s označením DEKAB, které nahradily zastaralou technologii ochrany kabelů tj. cihlové krytí či betonové desky.

1996

Kabelový žlab ZEKAN

V tomto roce došlo k vývoji a následné výrobě plastového kabelového žlabu ZEKAN 1 a 2. Žlab byl navrhnut tak aby, při zachování stejných mechanických vlastností (oproti původním betonovým žlabům), došlo k úspoře v oblasti pracovních a transportních nákladů. Nezanedbatelnou roli hraje i možnost barevného a identifikačního značení.

1995

Spolupráce s firmou REHAU

CWS navázala úzkou spolupráci s pražským zastoupením německé firmy REHAU. A to zejména v oblasti prodeje a distribuce systémů pro uložení kabelů a to jak pro vnitřní tak i pro vnější uložení.

1993

Založení společnosti v roce 1993

Dne 2.6.1993 byla zápisem do obchodního rejstříku založena společnost CWS s.r.o. Předmětem činnosti byl především prodej a servis výpočetní techniky.