Kabelovody a komory ZEKAN

Kabelovody a komory ZEKAN

Kabelové komory z plastu se používají jako přístupová místa kabelových tras.

Kabelové komory

Kabelové komory z plastu se používají jako přístupová místa kabelových tras. Plastové kabelové komory se, v porovnání s monolitními betonovými nebo zděnými šachtami vyznačují snadnou a rychlou instalací, variabilitou použití a snadnější manipulací při zachování požadavků na jejich mechanickou odolnost.

Jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), který má velmi dobré mechanické vlastnosti. Je houževnatý, odolný vůči chemikáliím, snadno obrobitelný (dá se opracovat běžnými nástroji na kov a dřevo) a ekologicky nezávadný. Výhodou je dlouhá životnost kabelových komor, která je dána použitým materiálem pro jejich výrobu. Komory ZEKAN jsou stavebnicovým systémem, který umožňuje volbu velikosti a hloubky komor dle požadavků.


         

Kabelovody ZEKAN - moderní řešení pro vedení a ochranu IS

Nejmodernějším systémem vedení a ochrany IS v současnosti je využití plastových kabelových komor spolu s odolnými plastovými chráničkami, které nabízejí velmi dobré užitné vlastnosti z hlediska životnosti takto vystavěných systémů vedení a také z důvodu nízkých pořizovacích cen.

Současné prvky pro výstavbu kabelovodu tvoří ucelený systém, umožňují tak rychlou a pohodlnou instalaci, čímž výrazně snižují další související náklady na takto budované systémy.

Moderní systémy nabízejí vysoce variabilní řešení ať už pro výstavbu kabelovodů, dle daných prostorových možností, tak například jako alternativu ke kolektorům, multikanálům nebo energokanálům.

          

Vnitřek šachet lze vybavit různým příslušenstvím na přání zákazníka – ať už to jsou kabelové žebříky, rošty, stupačky nebo držáky.

Ke kabelovým komorám ZEKAN jsou dodávány poklopy z kompozitního materiálu v třídě zatížitelnosti A 20 a B 125, které jsou uloženy do masivních duralových rámů. Výhodou tohoto provedení je lehkost, snadná manipulace, minimální údržba a prevence proti zcizení. Kompozitní poklopy mohou být na povrchu upraveny jako imitace betonu nebo v provedení pro zadláždění (poklop je opatřen nerezovým rámem).

Pro zatížitelnost poklopů v třídě B 125 a D 400 jsou dodávány litinové poklopy uložené v ocelových rámech. Tyto rámy je nutné při instalaci obetonovat dle montážního návodu. Pro tyto poklopy jsou dodávány upravené komory, které umožňují betonáž vynášecího límce pod ocelový rám. Poklopy jsou určeny pro lehký provoz v třídě D 400, nesmí být vystaveny zatížení kamionovou dopravou.

Jen  4 základní díly a 4 typy poklopů dle třídy zatížitelnosti stačí pro sestavení jakékoliv kabelové komory ZEKAN od typu S  až po typ  XXL. Díky tomu a díky univerzálnímu využití tohoto systému je snazší plánování zásob, výrazně se snižují náklady na skladování a přepravu zvýšením obrátkovosti tohoto sortimentu a snížením celkových prostředků vázaných ve skladových zásobách.


Základní informace

Základní velkosti S, M, L, XL, XXL
Rozšířený spodní díl ZEKAN GRANDE
Materiál Vysokohustotní Polyethylen (HDPE - RE)
Provozní teplota -30 °C ÷ + 50 °C
Skladovací teplota -25 °C ÷ + 55 °C
Montážní teplota -5 °C ÷ + 40 °C
Garantovaná životnost produktu 50 let
Ekologická likvidace Recyklace
Další informace Odstíny černé

Standardně jsou na dílech komor předlisovány drážky pro vyústění trubek do Ø 110 mm. Pro vyústění trubek Ø 160 a Ø 200 mm lze spodní část komor osadit díly s přípravou pro tyto průměry.

 

Jedná se o stavebnicový systém.

Základní výška komor: 800 mm

Základní výšku lze zvyšovat přidáním dílů – nástavba po 280 mm

Instalace a obetonování komor je nutné provádět dle statických zpráv.


Pro projektanty

Pro podporu projektování systému kabelových komor jsme nechali v renomované projekční kanceláři zabývající se statikou podzemních staveb zpracovat ke všem typům kabelových komor ZEKAN statické zprávy, které umožňují zjednodušený návrh vhodného typu komory pro dané řešení. Součástí této zprávy jsou i detailní montážní postupy. Stačí vybrat typ komory, potřebnou tř. zatížitelnosti dle evropské normy EN 124 a spolu do prováděcí a kolaudační dokumentace zařadit tento spis. Kromě postupů dle normy EN 124 je také součástí zprávy výpočet a montážní postup pro uložení komor na železnici dle drážního předpisu SŽDC S3.

Vývoj

V rámci vývoje byl přesně zaměřen a zkonstruován 3D model stávajícího, na trhu nejběžněji dostupného systému kabelových komor za účelem porovnání odolnosti sestav při souvislém statickém zatížení. Celý návrh byl zpracován ve 3D prostředí, aby bylo možné identifikovat už ve fázi vývoje slabiny celého systému.

Evolution

Unikátní odolnost proti deformacím

Chráněný jedinečný systém uchycení dílů komory v místě spojů pomocí systému kotevních prvků a standartních armovacích tyčí zajišťuje, v případě dodržení jednoduchého montážního postupu, maximální ochranu proti tlaku boční zeminy a v konečném důsledku stabilitu celé konstrukce po celou dobu životnosti, i v těch nejnáročnějších aplikacích. Celý systém byl vyvinut pro snížení cen prací a materiálů souvisejících s instalací kabelových komor.

Reinforcement

Další inovativní řešení systému

Konstrukce kabelových komor ZEKAN je výsledkem několikaleté komunikace s projektanty, montážními firmami a investory výstavby IS. Díky tomu systém nabízí několik inovativních technických řešení, některé z nich chráněné patentovým úřadem :

  • opěrný rám pro usazení poklopu je vně stěn dílů systému kabelových komor pro možnost podbetonování roznášecího prstence pro vyšší třídy nosnosti

  • zalisované INSERTY se závitem M12 pro snadnou instalaci doplňkového sortimentu (DIN lišty, stupačky,  nosné konstrukce)

  • otvory pro spojovací materiál M 10 umístěny v těsné blízkosti žeber pro maximální pevnost systému

  • obvodová opěrná žebra zesílena na dvojnásobek (spoje na trojnásobek) běžné tloušťky pro  možnost vysokého  zatížení konstrukce

  • předepsaný tvar na vnitřní stěně dílu pro uložení standardního ocelového profilu jako prevenci proti deformaci stěn při velkém bočním tlaku.

Design

Standardizace

Jen  4 základní díly a 4 typy poklopů dle třídy zatížitelnosti stačí pro sestavení jakékoliv kabelové komory ZEKAN od typu S  až po typ  XXL. Díky tomu a díky univerzálnímu využití tohoto systému je snazší plánování zásob, výrazně se snižují náklady na skladování a přepravu zvýšením obrátkovosti tohoto sortimentu a snížením celkových prostředků vázaných ve skladových zásobách.

Systémovost 

Systém je připravený pro snadnou instalaci kabelových chrániček do ø 110 mm (pro větší průměry se připravují tvarové díly) bez narušení statiky celé konstrukce. Možnost volby různých typů chrániček dle požadavků na pevnost, požární odolnost nebo barvu.