Přestavba brněnského železničního uzlu

Přestavba brněnského železničního uzlu

 

Název investora: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název realizační firmy: OHL ŽS a.s., AŽD Praha a.s.

Období a lokalita realizace: areál železniční stanice v Brně –Horních Heršpicích

Rok: 2009
Specifikace výrobků firmy CWS: Kabelové žlaby Zekan 1 a Zekan 4

 

Důvody k přestavbě:

  1. nedostatečná kapacita,
  2. stáří železničního uzlu.

V Brně byly zahájeny přípravné práce na výstavbě nového terminálu pro osobní dopravu v jižní části města. V rámci chystané přestavby železničního uzlu usiluje statutární město Brno o zaústění dvou tras Berlín - Praha - Brno- Vídeň a Vídeň - Brno - Ostrava - Katovice.

Uvažované trasy jsou zahrnuty i mezi prioritními mezinárodními trasami sítě TEN (Trans-European Transport Network). Hlavní tahy mezinárodní přepravy osob a zboží přechází přes ČR ve směru sever - jih (Skandinávie - SRN, Polsko - ČR - Rakousko, Maďarsko - Itálie, Balkán) a západ - východ (Francie, SRN, Slovensko - Ukrajina, Rusko.

 

Stručný popis akce:

Instalace optických a silových kabelů pro potřeby dálkového ovládání signalizace a zabezpečovacích systémů na brněnském železničním uzlu. Tak jako na mnoha dalších instalacích na železnici důvodem pro použití byly mechanické vlastnosti kabelových žlabů spolu s pevnou fixací víka a to vše při minimální hmotnosti, která výrazně přispívá ke snížení nákladů na dopravu a hlavně celou výstavbu trati.

Žlaby jsou uloženy v několika řádech v těsném souběhu s položenými kolejemi+ vzhledem k nutnosti co největší propustnosti trasy na malém úseku jsou kabelové žlaby využity na 100 % kapacity.