Připojení DG do rozvodné sítě SEPS Sučany

Připojení DG do rozvodné sítě SEPS Sučany


Název investora: Pow – en a.s., Plynárenská 1, 821 01 Bratislava

Název realizační firmy: Pemax plus s r.o., Kostiviarska 4949, 974 01 Banská Bystrica

Období a lokalita realizace: Trafostanice a rozvodna Sučany, Martin

Rok: 2009

Specifikace výrobků firmy CWS: Kabelové žlaby Zekan 4

 

Stručný popis akce:

Vlastní realizace spočívala v instalaci silových kabelů 10,5 kV (33 kV) mezi dieslovými generátory a jejich připojení do rozvodné sítě (vyrovnání kolísání napětí v síti při výpadcích). Stejným způsobem se prováděli instalace na dalších dvou místech Slovenské republiky.


Důvody pro použití žlabů byly :

  • mechanické vlastnosti kabelových žlabů – dlouhá životnost,
  • použitý materiál žlabů - PVC retardované proti hoření,
  • pevná fixace víka proti otevření,
  • snadná pokládka žlabů i silových kabelů,
  • zajištěná kompaktní ochrana i při členitosti trasy díky tvarovým dílům,
  • zvýšená výstražná funkce - barevné provedení vík žlabů.

Žlaby jsou uloženy v několika vrstvách dle místa a počtu vedení k jednotlivým DG.