Připojení FDC do rozvodné sítě Ostrava

Připojení FDC do rozvodové sítě Ostrava


Název investora: Ferona, a.s., Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1

Název realizační firmy: Elektro Mikšík s r.o., Opavská 573, 793 12 Horní Benešov

Období a lokalita realizace: Ferona – Dělící centrum, a.s., Plzeňská 18, 709 65 Ostrava 3

Rok: 2009

Specifikace výrobků firmy CWS: Kabelové žlaby Zekan 4

 

Stručný popis akce:

Instalace silových kabelů VN pro potřebu nově budované moderní linky na svařované a válcované ocelové profily.

Použití kabelových žlabů ZEKAN bylo dáno jejich mechanickou odolností jako plnohodnotná náhrada žlabů betonových navíc s jejich přednostmi lehké manipulace a dlouhé životnosti

Dalším důvodem pak byla lehká daleko lehčí manipulace při ukládání masivních silových kabelů než při použití nedělených chrániček. Kabelové žlaby ZEKAN se použili v místech, kde bylo nutné zajistit mechanickou ochranu v exponovaných místech s těžkou kamiónovou nebo jinou nákladní dopravou.

Žlaby jsou uloženy v několika řádech pod pochůznými a pojezdovými plochami a také se využili jako dodatečná ochrana pro stávající vedení v oněch nově budovaných přístupových místech – oproti jiným chráničkám tohoto typu je jejich cena vzhledem k jejich masivnímu rozšíření velice přijatelná. Navíc pro potřebu případného zvýšení kabelové trasy se vedle zaplněných žlabů nechával jeden řád prázdný jako rezerva.