Rekonstrukce Karlova mostu

Rekonstrukce Karlova mostu


Název investora: Objednatelem opravy je Hlavní město Praha, které je zastoupeno mandatářem, společností Mott MacDonald, spol. s r.o.

Název realizační firmy: SMP CZ, a.s.

Období a lokalita realizace: Karlův most, Praha

Rok: 2007 – 2010

Specifikace výrobků firmy CWS s.r.o.: Kabelové žlaby ZEKAN® 1

Stučný popis akce:

Karlův most je nejstarší most v Praze přes řeku Vltavu a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Karlův most, který je spolu s Pražským hradem zřejmě nejznámější památkou Prahy, nechal postavit Karel IV. Základní kámen k mostním pilířům byl položen 9. července 1357. Stavitelského díla se ujal Karlův dvorní architekt Petr Parléř. Také pod jeho vedením byla mezi léty 1373 až 1380 dokončena vstupní věž na staroměstském břehu.

 

V současné době je národní kulturní památkou zařazenou i na prestižní seznam UNESCO.

 

Karlův most je tvořen 16 oblouky z kamene a spojuje nejstarší pražské části Staré Město s Malou Stranou. Délka mostu je 516 m a jeho šířka je 10,40 m. Po Karlově mostě jezdila koňka, tramvaje, autobusy a dokonce i automobily, které završily jeho silniční kariéru. V současné době už naštěstí slouží jen pro pěší a to především jako kulturní a scénická promenáda pro návštěvníky Prahy.

 

Nové vozovkové souvrství se provádí po jednotlivých vrstvách a to vždy v rozsahu jedné podélné poloviny jednoho mostního pole.

První vrstvou je vyrovnávací vrstva z KSC (kameniva stmeleného cementem) proměnné tloušťky cca 50 až 400mm, která se klade na separační

geotextilii.

Druhou vrstvou je vrstva spádového betonu C 30/37 – XF1 (v konst. tl. 150 mm), která již tvoří podklad pro stříkanou izolaci Eliminátor. Eliminátor je membránová izolace z dvousložkového materiálu na bázi metakrylátových pryskyřic. Stříkaná izolace je na okraji vanovitě vytažena (na výšku cca 200 mm) na svislý líc parapetního zábradlí a zde je ukončena do vyfrézované drážky, která běží 20mm pod povrchem vozovky.

Pro odvod vody z povrchu izolace se na povrch izolace bodově přilepuje drenážní rohož. Drenážní rohož tvoří HDPE geosíť s vlákny pod úhlem 60°s jednostrannou laminací geotextilií.

Na drenážní vrstvu se pokládá krycí betonová vrstva z betonu C 30/37 – XF3 v tl. 80 mm. Tato poměrně nenápadná vrstva je účastníky výstavby nazývaná jako „heitec“ vrstva. Do této poměrně tenké vrstvy je nutno schovat a „vykličkovat“ v ní vedení všech novodobě potřebných inženýrských sítí na mostě tzn. potrubí plynového osvětlení, kabely ovládání plynového osvětlení, kabely slavnostního osvětlení, kabely osvětlení plavebních znaků a optické kabely kamerového systému.

 

Sítě instaluje fi. ELTODO EG, a.s.. Všechny sítě jsou převážně uloženy v plastových žlabech vyráběných fi. CWS s.r.o., pod obchodním názvem ZEKAN® 1 se sníženou bočnicí na 75mm.

Firmě ELTODO EG, a.s. bylo na rekonstrukci Karlova mostu dodáno během roku 2008 a 2009, 3280m žlabu ZEKAN® 1.

 

Důvod použití žlabů ZEKAN® 1:

  • Vysoká mechanická pevnost při nízké hmotnosti
  • Snadná opracovatelnost
  • Požární odolnost
  • Životnost