Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně


Název investora: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Název realizační firmy Elektro Brno a.s., Pražákova 52, 61300 Brno 13

Období a lokalita realizace: areál kampusu Masarykovy univerzity v Brně–Bohunicích

Rok: 2009

Specifikace výrobků firmy CWS: Kabelové žlaby Zekan 1

 

Stručný popis akce:

Vlastní realizace spočívala v instalaci datových kabelů od antén a přijímacích zařízení do plastových žlabů na střeše „lodí“ universitního kampusu. Důvodem pro použití byly mechanické vlastnosti kabelových žlabů spolu s pevnou fixací víka proti otevření a náhodné, nechtěné manipulaci s vedením.

Kabelové žlaby z plastu nahradili původně uvažované a částečně realizované žárově zinkované žlaby (upustilo seod jejich použití kvůli krátké životnosti plechových žlabů ve stejné cenové relaci. Žlaby jsou uloženy v kačírku (kamenivu), který pokrývá střechy kampusu, buď těsně pod povrchem, nebo s přímým přístupem do trasy.