Vodní dílo Šance

Vodní dílo Šance

Název investora: Vodní dílo Šance

Název realizační firmy:  OHL ŽS

Období a lokalita realizace:

Rok: 2017-2018

Specifikace výrobků firmy CWS s.r.o.: Kabelovody ZEKAN, PVC chráničky


Stručný popis akce:

Jendalo se o rekonstrukci koruny hráze.