Novinky

20. 05. 2022

Sponzorský dar pro ohrožené děti z Klokánku

Společnost CWS s. r. o. věnovala již několikátý sponzorský dar do Fondu pro ohrožené děti, který pomáhá dětským domovům a speciálním pracovištím Klokánek.

Díky tomuto sponozorkému daru a darům mnoha dalších firem, věnovala společnost AB-help již 27. minimus pro přepravu dětí z Klokánku. Tentokrát se jednalo o Dětský domov Praha Ďáblice. 

Zobrazit více
11. 05. 2022

Pozvánka na AMPER 2022

Tímto Vás společnost CWS s. r. o. srdečně zve na 28. mezinároní veletrh elektrotechniky a energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení: AMPER 2022


Pracovníci CWS s. r. o. Vás rádi uvítají v našem stánku, který se nachází v pavilonu P pod číslem 5.36.

Budou zde pro Vás připravené vzorky našich produktů, brožury, katalogy a malé pohoštění pro zpříjemnění návštěvy v našem stánku.

Veletrh Ampér 2022

Místo konání:                                    Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

Termín konání:                                 úterý 17. 5. až pátek 20. 5. 2022 

Čas konání:  úterý - čtvrtek                 9.00 – 17.00 hod

           pátek                                9.00 – 16.00 hod


Veletrh Ampér 2022 - mapa výstaviště

Zobrazit více
06. 05. 2022

Podpora studentů v Ústeckém kraji

Společnost CWS s. r. o. věnovala sponzorský dar Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem na pilotní projekt týkající se vytvoření první hybridní učebny pro studenty v tomto kraji.

Hybridní učebna byla studentům předána 5. května 2022 za přítomnosti ústeckého hejtmana pana Ing. Jana Schillera, ředitele Střední průmyslové školy pana Mgr. Jaroslava Mareše a v neposlední řadě jednatele společnosti CWS pana Ing. Martina Mikše.

Díky této hybridní učebně školu ani studenty nemůže překvapit žádná nestandardní situace, způsobená omezením pohybu, provozu a zvýšenou absencí studentů či učitelů na výukových hodinách.

V letošním roce ještě dojde k rozšíření výukových možností této učebny a to díky pořízení nové interaktivní tabule.

     

  

Zobrazit více
07. 04. 2021

ÚSPORY ENERGIE CHLAZENÍ V CWS S.R.O.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby díky úsporné technologii chlazení. Díky dotačnímu programu od EU se naší společnosti podařilo začátkem roku chladící jednotky vyměnit za méně energeticky náročné.

26. 03. 2019

Účast společnosti CWS s. r. o. na veletrhu Amper 2019

27. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení


Minulý týden v úterý ráno úderem deváté hodiny odstartoval na brněnském výstavišti 27. ročník veletrhu elektrotechniky Amper 2019. Jednalo se o mezinárodní akci, které se účastnilo bezmála šest set vystavovatelů z 28. různých zemí, kde nechyběla ani naše společnost CWS, která vystavovala v pavilonu P se zaměřením: na elektroenergetiku, elektroinstalace, osvětlovací techniku, vodiče a kabely, aj. K vidění byla bezmála stovka technologických novinek, které si návštěvníci mohly vyzkoušet a dozvědět se o nich bližší informace.

Stánek CWS byl pro návštěvníky připraven ve středním pásu pavilonu P pod číslem 3.08 o rozloze 28m2. Pro návštěvníky bylo připraveno široké portfolio výrobků. Mezi nejpoptávanější výrobky patřily kabelové komory a kabelovody včetně PVC trubek a také kabelové žlaby ZEKAN. Setkali jsme se zde s našimi nejvýznamnějšími zákazníky, kterými jsou například: ČEZ, PRE, ZSE, VSE, AŽD, aj.

Bylo zde představeno také několik novinek, mezi které patří nový rám litinových poklopů se zvýšenou mechanickou odolností nebo zakázková výroba do vzduchotechniky či do tzv. „chytrých domů“ čímž naše společnost rozšířila své působení i na další trhy.

              

         

Zobrazit více
18. 03. 2019

Hledáme nové spolupracovníky do výroby

Hledáme nové kolegy do výroby. Přijďte se k nám povívat, rádi Vás provedeme výrobou a ukážeme nové technologie v oblasti zpracování plastů.

11. 03. 2019

Spuštění dotačního projektu na snížení enegetické náčnosti výrobní haly

Firma CWS s. r. o. započala rekonstrukci výrobní haly v Ledči nad Sázavou díky dotačnímu programu pro malé a střední podniky na snížení energetické náročnosti.

21. 07. 2018

Oslava 50. narozenin majitele firmy CWS s. r. o.

Zaměstnanci CWS s. r. o. gratulují majiteli společnosti panu továrníkovi Ing. Martinu Mikšovi k jeho jubilejním 50. narozeninám a přejí mu hodně zdraví, štěstí a sil do dalších výrobních let.

09. 07. 2018

Přednáška o extruzi zaměstnancům CWS s. r. o.

Nově zaměstnanci CWS v rámci výrobních porad budou absolvovat 30 minutové školení o aktuálních problémech ve výrobě týkajících se extruzních linek. Tato školení budou probíhat pod odborným dohledem výrobního ředitele s dlouholetou praxí v plastařském oboru. První školení bylo zaměřené na funkčnost extruzí a zaměstnanci si chválili nově nabité znalosti. Děkujeme přednášejícímu Vladimíru Martincovi, který přednášku vedl.

15. 06. 2018

Praxe studentů Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou

Díky nově navázané spolupráci se Střední odbornou školou v Ledči nad Sázavou, jsme do naší společnosti přijali studenty na dvoutýdenní praxi.

Díky nově navázané spolupráci se Střední odbornou školou v Ledči nad Sázavou, jsme do naší společnosti přijali studenty na dvoutýdenní praxi. Jejich přijetí bylo na základě hodnocení jejich prospěchu, informací od třídního učitele a hodnocení mistra. Studenti byli umístěni do výroby na pozici zástupce operátora.

Jejich náplní práce je zejména přezbrojování linek, čištění forem, najíždění výroby, práce s měřícími nástroji aj. Avšak pro lepší zapojení se do pracovního procesu a reality práce, jsou studenti zapojeni do běžných prací, jako jsou úklid pracoviště, kompletace polotvarů, doplňování materiálu, balící práce apod.

Studenti této školy jsou pracovití a jejich práci u nás hodnotíme kladně. Doufáme, že příští rok bude o naše nabídky na praxi ještě větší zájem.

       

Zobrazit více
01. 06. 2018

CWS s. r. o. v Ledečském zpravodaji

CWS s. r. o. v Ledečském zpravodaji - článek o odborné přednášce Vladimíra Martince a Ing. Kristýny Klikarové na téma: Výrobní probrama nové technologie ve strojírenství ve výrobním podniku CWS s. r. o.

13. 05. 2018

Průmyslové inženýrství ve společnosti CWS s. r. o.

V dnešní době jsou firmy vystaveny konkurenčnímu prostředí více než kdy jindy a je potřeba zapracovat na vnitřní struktuře společnosti, její strategii, zaměřit se na zkracování průběžné doby výroby, redukci plýtvání a zvýšení produktivity. Proto naše společnost začala aplikovat do výroby metody průmyslového inženýrství.První metodou, která se začíná aplikovat v naší společnosti je vizualizace a metoda 5S. Vizuální pracoviště je uspořádané, organizované a řízené pracoviště, které má jasně definované všechny procesy, které se tam nacházejí. Proto jde tato metoda ruku v ruce s metodu 5S jejímž úkolem je zviditelnit plýtvání na pracovišti. Naše společnost se rozhodla aplikovat tuto metodu na jedno své pracoviště – drcení nekvalitních výrobků nebo smotky materiálu, které vznikají při najíždění výroby.


Zobrazit více
01. 04. 2018

Spolupráce se Střední odbornou školou v Ledči nad Sázavou

Naše společnost se rozhodla podpořit místní studenty ze Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou poskytnutím praxe jak pro tříleté učňovské obory, tak i pro maturitní ročníky.

Informace o naší společnosti můžete od dubna vidět v budově Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou, kam jsme umístili nástěnku s nabídkami pro studenty i jejich rodiče.

     


Zároveň naše společnost připravila pro studenty třetích a čtvrtých ročníků odbornou přednášku na téma zpracování plastů pomocí extruze a použití Lean metodyk ve výrobních procesech. Studenty naše přednáška natolik zaujala, že se začalihlásit na odborné praxe.Zobrazit více
13. 08. 2013

Firma roku 2009

V Ústí ocenili vzdělání a dobrý nápad

06. 08. 2013

Modulární systém kabelových komor Zekan

V minulém roce uvedla firma CWS spol. s r.o. na trh modulární systém kabelových komor pod označením Zekan. V letošním roce pak na veletrhu Amper tento systém prezentuje spolu s ucelenou řadou komponentů a technické podpory pro složky figurující v procesu technické přípravy a vlastní instalace těchto výrobků.

Vývoj

Při vývoji kabelových komor byly použity nejmodernější softwarové prostředky pro design, konstrukci a testování výrobků.

Celý návrh byl zpracován ve 3D prostředí, aby bylo možné identifikovat, co nejpřesněji slabiny celého návrhu.

Daný model byl v tomto prostředí porovnáván s přesným modelem, v současnosti, nejdostupnějšího ekvivalentního řešení dostupném na našem trhu. Základním požadavkem na samotné řešení pak bylo výrazné překročení všech relevantních parametrů nového systému, proti řešení konkurenčnímu.

Optimalizací tvarů dílů systému výsledného řešení vykazovalo v 3D prostředí více jak 3x vyšší zatížitelnost ve srovnání s konkurencí.

Hotové modely pak sloužily jako podklad pro konstrukci forem pro zajištění maximální přesnosti a funkčnosti celého systému kabelových komor. Více informací na:  http://www.zekan.eu/wp-content/uploads/2012/02/Zekan-evolution-CZ.pdf

Na vývoji vlastní konstrukce systému, ale i návrhu použité technologie se aktivně podílela jak TUL v Liberci, tak i další kapacity z řad odborníků na problematiku technologií plastů, statiky stavebních konstrukcí a instalačních firem.Další spolupráce je na připravovaném systému multikanálů Zekan.

zekan


Inovace

Pomocí technických řešení konstrukce dílů, které jsou chráněny patentovým úřadem, nabízí systém při své jednoduchosti široký prostor pro své použití.

  • Opěrný rám pro usazení poklopu vně stěn dílů systému kabelových komor pro možnost podbetonování roznášecího prstence pro vyšší třídy nosnosti

  • Osazená stěna lemu vstupu kabelové komory pro možnost umístění ocelového profilu pro vyšší odolnost sestavy při zachování možnosti použití standardně dodávaných poklopů

  • Zalisované INSERTY se závitem M12 pro snadnou instalaci doplňkového sortimentu (DIN lišty, stupačky, nosné konstrukce)

  • Předlisovaný tvar na vnitřní stěně dílu pro uložení standardního ocelového profilu, jako prevenci proti deformaci stěn při velkém bočním tlaku, atd.

Více informací na:  http://www.zekan.eu/wp-content/uploads/2012/02/Zekan-innovation-CZ.pdf

Výhody

Standardizace - jen 4 základní díly a 4 modifikované poklopy dle třídy zatížitelnosti stačí pro sestavení jakéhokoliv kabelové komory ZEKAN od typu S až po typ XXL. Díky tomu a univerzálnímu využití tohoto systému je snazší plánování zásob, výrazně se snižují náklady na skladování a přepravu zvýšením obrátkovosti tohoto sortimentu a snížením celkových prostředků vázaných ve skladových zásobách (na rozdíl od méně variabilních řešení).

Systémovost - pro snadnou instalaci kabelových chrániček do průměru 110 mm (pro větší průměry se připravují tvarové díly) bez narušení statiky celé konstrukce.

Možnost volby různých typů chrániček dle požadavků na pevnost, požární odolnost a barvu.

Nízké náklady na transport - příklad: sestava ZEKAN L 1080 určená pro transport:

  • Objem smontované sestavy - 1,38 m3

  • Objem sestavy připravené pro transport - 0,59 m3

Více informací na: http://www.zekan.eu/wp-content/uploads/2012/02/Zekan-benefits-CZ.pdf

V rámci podpory je připravován a průběžně aktualizován soubor technických zpráv, montážních a instalačních postupů, technických řešení nestandardních instalací atd., to vše pro maximální jednoduchost volby toho správného řešení. Více informací na: http://www.zekan.eu/category/technicka-podpora/

Pracovníci společnosti CWS jsou připraveni reagovat na jakýkoliv dotaz, žádost, poptávku.

Zobrazit více
06. 03. 2013

Firma roku 2007

Společnost CWS s. r. o. se stala firmou roku ústeckého kraje.